Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Số hiệu 19/CT-TTg
Trích yếu nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 24/04/2020
Ngày có hiệu lực 24/04/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực  
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Download chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-covid-19.pdf