Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 95

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1560/TB-SNV UBND Tỉnh Thông báo Thông báo điều chỉnh, bổ sung biên chế cần tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 10/11/2021
147/KH-ĐKT UBND huyện Kế hoạch Kiểm tra hàng hóa, nhu yếu phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và kiểm soát giá cả thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu và các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 19/07/2021
337/TB-UBND UBND Tỉnh Thông báo Thực hiện áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 18/07/2021
1777/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/07/2021
145/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 16/07/2021
144/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Triển khai thực hiện kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 14/07/2021
142/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Cấp miễn phí hóa chất Benkocid phòng bệnh Viêm da nỗi cục, lở mồm long móng trên trâu, bò năm 2021 14/07/2021