Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
08/TB-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Thông báo Kết quả khảo sát tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tình hình ô nhiễm môi trường tại các chợ trên địa bàn huyện An Biên 29/06/2018
02/BC-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tình hình ô nhiễm môi trường tại các chợ trên địa bàn huyện An Biên 29/06/2018
377/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/6/ đến ngày 30/6/2018 19/06/2018
88/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn hóa, Thể thao, Du lịch Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 06 tháng đầu năm 2018 04/06/2018
214/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các phó chủ tịch đầu tháng 6/2018 01/06/2018
06/TB-HĐND UBND Thông báo Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X 01/06/2018
87/KH-UBND UBND Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch triển khai sản xuất lúa Hè-thu 2018 01/06/2018