Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
512/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các PCT UBND huyện từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2018 04/09/2018
343a/UBND-KTTH UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên 31/08/2018
407/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/8 - 15/8/2018 01/08/2018
400/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/7-31/7/2018 16/07/2018
388/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2018 02/07/2018
08/HĐND-VP Hội đồng nhân dân huyện Công văn điều hành Triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X 02/07/2018
97/KH-BCĐ UBND huyện Kế hoạch Thu thập thông tin thị trường lao động 2018 29/06/2018