Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/2017/TT-VPCP Chính phủ Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 31/10/2017