Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 100

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
167/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Kết quả triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2019 20/09/2019
118/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua " Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 17/09/2019
290/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 16 đến 30/9/2019 16/09/2019
117/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn huyện An Biên 10/09/2019
115/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Thực hiện Văn hóa công vụ trên địa bàn huyện An Biên 05/09/2019
3656/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện An Biên 05/09/2019
286/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2019 04/09/2019