Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
14/BC-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân huyện 29/07/2019
05/KH-ĐGS Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Giám sát hoạt động của HĐND cấp xã theo luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 13/05/2019
08/HĐND-VP Hội đồng nhân dân huyện Công văn điều hành Triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X 02/07/2018
08/TB-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Thông báo Kết quả khảo sát tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tình hình ô nhiễm môi trường tại các chợ trên địa bàn huyện An Biên 29/06/2018
02/BC-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tình hình ô nhiễm môi trường tại các chợ trên địa bàn huyện An Biên 29/06/2018