Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
19/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị về phòng, chống dịch COVID-19 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới. 24/04/2020
158/TB-VPCP Chính phủ Thông báo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 16/04/2020
155/TB-VPCP Chính phủ Thông báo Kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch covid-19 15/04/2020
146/TB-VPCP Chính phủ Thông báo Kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch covid-19. 07/04/2020
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019