Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
298/TB-UBND Ban Tổ Chức Thông báo Đường dây nóng tiếp nhận thông tin khai báo bệnh Dịch tả heo Châu Phi từ người dân 25/09/2019
2064/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm 10/05/2019
56/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện An Biên năm 2019 11/04/2019
135-CV/BTG Ban Tổ Chức Công văn điều hành Tuyên truyền sự kiện 65 năm giải phóng huyện AN Biên 05/04/2019