Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
343a/UBND-KTTH UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên 31/08/2018