Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 18

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3785 UBND huyện Quyết định Về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản 26/09/2019
3781/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tây Yên, huyện An Biên 25/09/2019
3780/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Nam Thái, huyện An Biên 25/09/2019
3656/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện An Biên 05/09/2019
3639/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Đông Thái 28/08/2019
3591/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Đông Yên 26/08/2019
3507/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu phi huyện An Biên 16/08/2019