Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 18

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3490/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Nam Yên, huyện An Biên 13/08/2019
3446/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hưng Yên huyện An Biên 09/08/2019
3236/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn Thị Trấn Thứ Ba, huyện An Biên 11/07/2019
1460/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Công bố dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2019
2226/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện An Biên 23/05/2019
2064/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm 10/05/2019
1815/QĐ-BCĐ UBND huyện Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện 12/04/2019