Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
58/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 01/07/2019
164/2018/NĐ-CP Ban Tổ Chức Nghị định Các lĩnh vực khác Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng 21/12/2018
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018