Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 131

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
27/TB-UBND UBND Báo cáo Lịch làm việc 15 ngày cuối tháng 4/2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 16/04/2018
29/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/5 đến ngày 15/5/2018 02/05/2018
214/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các phó chủ tịch đầu tháng 6/2018 01/06/2018
85/KH-UBND UBND Báo cáo Kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 31/05/2018
06/TB-HĐND UBND Thông báo Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X 01/06/2018
87/KH-UBND UBND Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch triển khai sản xuất lúa Hè-thu 2018 01/06/2018
88/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Văn hóa, Thể thao, Du lịch Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 06 tháng đầu năm 2018 04/06/2018