Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 440

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
08/2014/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/01/2014
16/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc 15 ngày đầu tháng 3/2018 01/03/2018
17/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2018 16/03/2018
102/UBND-CNTT UBND Công văn điều hành Tăng cường sử dụng thư điện tử công việc (kiengiang.gov.vn) 19/03/2018
1627/QĐ-UBND UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp, giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn huyện An Biên 27/03/2018
25/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2018 02/04/2018