Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 137

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3236/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn Thị Trấn Thứ Ba, huyện An Biên 11/07/2019
3446/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hưng Yên huyện An Biên 09/08/2019
3507/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu phi huyện An Biên 16/08/2019
3490/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Nam Yên, huyện An Biên 13/08/2019
3639/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Đông Thái 28/08/2019
3591/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn xã Đông Yên 26/08/2019
3656/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện An Biên 05/09/2019