Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 440

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
226/TTg-KTN Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn số 226/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/02/2014
27/TB-UBND UBND Báo cáo Lịch làm việc 15 ngày cuối tháng 4/2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 16/04/2018
85/KH-UBND UBND Báo cáo Kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 31/05/2018
02/BC-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tình hình ô nhiễm môi trường tại các chợ trên địa bàn huyện An Biên 29/06/2018
343a/UBND-KTTH UBND huyện Báo cáo Tài nguyên và môi trường Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên 31/08/2018
04/TB-UBND UBND huyện Báo cáo lịch làm việc của Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND huyện 15 ngày đầu tháng 01/2019 05/01/2019
27/TB-UBND UBND huyện Báo cáo Lịch làm việc đầu tháng 3/2019 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên 01/03/2019