Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 137

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1627/QĐ-UBND UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp, giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn huyện An Biên 27/03/2018
25/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2018 02/04/2018
27/TB-UBND UBND Báo cáo Lịch làm việc 15 ngày cuối tháng 4/2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 16/04/2018
29/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/5 đến ngày 15/5/2018 02/05/2018
214/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các phó chủ tịch đầu tháng 6/2018 01/06/2018
85/KH-UBND UBND Báo cáo Kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 31/05/2018
06/TB-HĐND UBND Thông báo Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X 01/06/2018