Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 137

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
279/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/8 đến 31/8/2019 16/08/2019
277/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2019 12/08/2019
281/TB-UBND UBND huyện Thông báo Dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 21/08/2019
3490/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Nam Yên, huyện An Biên 13/08/2019
423/UBND-VHXH UBND huyện Công văn điều hành Về việc cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện 26/08/2019
110/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2019 trên địa bàn huyện An Biên 28/08/2019
3639/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Về việc công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Đông Thái 28/08/2019