Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 131

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
135-CV/BTG Ban Tổ Chức Công văn điều hành Tuyên truyền sự kiện 65 năm giải phóng huyện AN Biên 05/04/2019
56/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện An Biên năm 2019 11/04/2019
2064/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm 10/05/2019
298/TB-UBND Ban Tổ Chức Thông báo Đường dây nóng tiếp nhận thông tin khai báo bệnh Dịch tả heo Châu Phi từ người dân 25/09/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
08/HĐND-VP Hội đồng nhân dân huyện Công văn điều hành Triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X 02/07/2018
08/TB-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Thông báo Kết quả khảo sát tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tình hình ô nhiễm môi trường tại các chợ trên địa bàn huyện An Biên 29/06/2018