Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 440

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
135-CV/BTG Ban Tổ Chức Công văn điều hành Tuyên truyền sự kiện 65 năm giải phóng huyện AN Biên 05/04/2019
56/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện công tác gia đình trên địa bàn huyện An Biên năm 2019 11/04/2019
2064/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm 10/05/2019
298/TB-UBND Ban Tổ Chức Thông báo Đường dây nóng tiếp nhận thông tin khai báo bệnh Dịch tả heo Châu Phi từ người dân 25/09/2019
06/KH-UBND Ban Tổ Chức Kế hoạch Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 16/01/2020
22/KH-BVSTBPN Ban Tổ Chức Kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 24/02/2020
02/HD-UBND Ban Tổ Chức Hướng dẫn Tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cụm xã, thị trấn năm 2020 28/04/2020