Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 13

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
58/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng 01/07/2019
09/2019/TT-BNV Chính phủ Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng 14/06/2019
09/2019/TT-BYT Ban Tổ Chức Thông tư Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT 10/06/2019
164/2018/NĐ-CP Ban Tổ Chức Nghị định Các lĩnh vực khác Về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng 21/12/2018
01/2018/TT-VPCP Chính phủ Thông tư Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
02/2017/TT-VPCP Chính phủ Thông tư Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 31/10/2017