Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 94

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1460/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Công bố dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2019
94/KH-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Phát động phong trào thi đua hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 02/07/2019
174/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2019 02/07/2019
93/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Tổ chức " ngày Dân số Thế giới 11/7" năm 2019 02/07/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
92/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn" trên địa bàn huyện An Biên 25/06/2019
91/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Triển khai thực hiện thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 24/06/2019