Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 137

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
136/KH-BVSTBPN UBND huyện Kế hoạch Thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 18/11/2019
346/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc 15 ngày cuối tháng 11/2019 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện 18/11/2019
13/KH-ĐGS UBND huyện Kế hoạch Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/7/2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện An Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 14/11/2019
08/QĐ-HĐND UBND huyện Quyết định Thành lập Đoàn giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/7/2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện An Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 14/11/2019
134/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Triển khai tháng Tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường Đợt 5 năm 2019 11/11/2019
132/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Dự kiến nhu cầu thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước năm 2020 06/11/2019
342/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/11 đến 15/11/2019 04/11/2019