Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
29/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/5 đến ngày 15/5/2018 02/05/2018
27/TB-UBND UBND Báo cáo Lịch làm việc 15 ngày cuối tháng 4/2018 của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 16/04/2018
25/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2018 02/04/2018
1627/QĐ-UBND UBND Quyết định Ban hành quy chế phối hợp, giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn huyện An Biên 27/03/2018
102/UBND-CNTT UBND Công văn điều hành Tăng cường sử dụng thư điện tử công việc (kiengiang.gov.vn) 19/03/2018
17/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2018 16/03/2018
16/TB-UBND UBND Thông báo Lịch làm việc 15 ngày đầu tháng 3/2018 01/03/2018