Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 258

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1887/VP-VHXH UBND Tỉnh Công văn điều hành Về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19. 04/04/2020
1891/VP-VHXH UBND Tỉnh Công văn điều hành Về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch Covid-19. 04/04/2020
177/UBND-VHXH UBND huyện Công văn điều hành Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 31/03/2020
440/UBND-VHXH UBND Tỉnh Công văn điều hành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 31/03/2020
14/TB-VP UBND huyện Thông báo Phân công trực Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020, vào ngày 02/4 (Mùng 10 tháng 3) 31/03/2020
187/STTTT-VTCNTT UBND Tỉnh Công văn điều hành V/v đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 31/03/2020
51/KH-UBND UBND huyện Kế hoạch Thực hiện đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở" năm 2020 31/03/2020