Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 22

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
407/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/8 - 15/8/2018 01/08/2018
400/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/7-31/7/2018 16/07/2018
388/TB-UBND UBND huyện Thông báo Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2018 02/07/2018
08/HĐND-VP Hội đồng nhân dân huyện Công văn điều hành Triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X 02/07/2018
97/KH-BCĐ UBND huyện Kế hoạch Thu thập thông tin thị trường lao động 2018 29/06/2018
08/TB-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Thông báo Kết quả khảo sát tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tình hình ô nhiễm môi trường tại các chợ trên địa bàn huyện An Biên 29/06/2018
02/BC-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tình hình ô nhiễm môi trường tại các chợ trên địa bàn huyện An Biên 29/06/2018