Họp thành viên UBND huyện tháng 4/2015
(11:42 | 01/05/2021)

UBND huyện An Biên tiến hành họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 4/2021 vào ngày 29/4/2021 cuộc họp do đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Công Trận, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Họp thành viên UBND huyện thường kỳ nhằm đánh giá lại các việc đã làm được trong tháng về các chỉ tiêu KTXH. Trong tháng ngoài việc xử lý các công việc thường xuyên theo chương trình công tác, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cụ thể như: Dự Tổng kết nhiệm kỳ của HĐND và UBND huyện; thẩm định đề án quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên; Dự khai mạc Hội khỏe phù đổng tỉnh Kiên Giang; Làm việc với BCĐ “Tết Quân - Dân” tỉnh; Tọa đàm chia sẻ thực hiện Đe án “Chuyên nghiệp hóa người nông dân” của Tập đoàn Thủy sản Bồ Đe tại huyện An Biên; Dự làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh về KT-XH huyện quý 1/2021. Kiểm tra công tác bầu cử các xã, thị trấn. Ngoài ra còn dự các cuộc hội nghị trực tuyến với tỉnh như: Nghe báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc công tác bầu cử; Dự hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, mua bán người, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; Tổng kết Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2020...

Tháng 4 năm 2021 đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cho các lĩnh vực như: Công tác phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo khắc phục tình hình xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt của người dân, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội được tăng cường, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo..., góp phần làm ổn định tình hình tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển…