Tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng chính sách đối với hộ mới thoát nghèo kể từ ngày 30/3/2021
(07:44 | 28/02/2021)

Tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng chính sách đối với hộ mới thoát nghèo kể từ ngày 30.3.2021 đây là một nội dung trong Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ Tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Theo đó, kể từ ngày 30/3/2021, NHCSXH tiếp tục được thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020 như quy định tại Quyết định số 28/QĐ/2015/QĐ-TTg. Hiện nay mức cho vay tối đa của chương trình này là 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 8,25%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ vay thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không vượt quá 05 năm.

Sau 05 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo trên địa bàn huyện An Biên (2015-2020) đã có 1.779 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ NHCSXH với số tiền 44 tỷ 282 triệu đồng, trong đó nguồn vốn được ưu tiên tập trung đối với hộ mới thoát nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, xã khó khăn, nguồn vốn đã trực tiếp góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: chuyển dịch cơ cấu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội, đổi mới các hình thức sản xuất… Qua đó, nhiều hộ gia đình hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo đã mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh vươn lên khá giả như: Gia đình anh Vũ Thanh Minh ngụ ấp Xẻo Quao B, xã Nam Thái A, huyện An Biên, trước đây là hộ nghèo không có đất sản xuất, sinh sống bằng nghề chạy xe ôm, năm 2014 gia đình anh được xét vay với số tiền 20 triệu đồng để vợ anh trồng rau trong khoản sân nhỏ trước nhà và thu mua cá, nhờ có nguồn vốn và chăm chỉ làm ăn, dành dụm tích lũy gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo và tháng 3/2020, anh tiếp tục được vay 50 triệu đồng để mở rộng cơ sở thu mua cá, xay, cắt nước đá và xay thuốc cá… với nguồn vốn vay mang lại hiệu quả, hiện nay gia đình anh đã vươn lên khá giả, cất được căn nhà khang trang, cơ sở sản xuất được mở rộng, tạo việc làm từ 4 đến 5 lao động hàng ngày tại địa phương.
Tương tự, gia đình anh Danh Dầy ngụ ấp 5 Chùa xã Nam Thái huyện An Biên, trước đây gia đình anh rất nghèo, năm 2011 gia đình anh được địa phương xét là hộ dân tộc nghèo đặt biệt khó khăn và được NHCSXH cho vay theo Quyết định Số 32/QĐ-TTg với số tiền 5 triệu đồng để chăn nuôi heo, nhờ sử dụng vốn hiệu quả và siêng năng làm thêm nhiều việc như in thiệp, thu mua hải sản…, gia đình anh có tích lũy vươn lên thoát nghèo, năm 2018 sau khi trả hết 5 triệu đồng, gia đình anh được địa phương xét vay chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo từ NHCSXH số tiền 50 triệu đồng để mở rộng cơ sở thu mua hải sản và nuôi tôm, hiện nay thu nhập của gia đình ổn định vươn lên khá giả, năm 2019 anh đã xây được căn nhà khang trang và thuê mua thêm đất để nuôi tôm, tạo việc làm cho lao động tại địa phương từ 10 đến 15 lao động/ngày.
Tín dụng ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo đã giải quyết cơ bản vòng luẩn quẩn “nghèo – vay vốn – thoát nghèo – trả vốn – tái nghèo”, chương trình cho vay ưu đãi đối với hộ mới thoát nghèo sau 05 năm đã đạt được những kết quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “giảm nghèo trong thời gian tới là công việc của cả trí tuệ và trái tim”. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, Chỉ thị về chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững đến năm 2030, trình Quốc hội ban hành nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bao trùm và phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 vì một Việt Nam không có đói nghèo./.

 

Bài và ảnh: Trần Thị tuyết