Tăng Cường sử dụng văn bản điện tử để phòng, chống dịch Covid-19
(09:09 | 18/02/2021)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ngày 18/02/2021 đồng chí Nguyễn Công Trận, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Công văn số 61/UBND-CNTT V/v tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng chống dịch Covid -19 với nội dung sau: