Xã Đoàn Nam Thái hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho thanh thiếu niên
(15:54 | 03/01/2020)

 80556673_154180615912410_2270305706777247744_n.jpg

Hưởng ứng đợt thi hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2020) với chủ đề “ Tuổi trẻ Nam Thái sắt son niềm tin với Đảng” Xã Đoàn Nam Thái hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho thanh thiếu niên. Cuộc thi là hoạt động thiết thực, cụ thể chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục Đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng, lịch sử vẽ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.