Làm việc với Đoàn công tác Sở Tư pháp về Công tác kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
(09:25 | 08/08/2019)

Sáng ngày 07/8/2019 ông Trần Hoàng Mẫm, Chủ tịch UBND huyện An Biên cùng các ngành chuyên môn cấp huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn làm việc với Sở Tư pháp Công tác kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đoàn công tác do bà Lư Thị Trang Đài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn.

 5efc3834258cc1d2989d.jpg

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về Bảo hiểm xã hội được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép phổ biến, quán triệt trong các hội nghị, cuộc họp, tập huấn; in ấn, phát hành tài liệu, tờ gấp; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; treo các băng rôn tuyên truyền tại trụ sở Bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh; cập nhập văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, phản ánh về tình hình thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội và các thông tin liên quan đến Bảo hiểm xã hội trên Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể: hàng năm BHXH ký hợp đồng với Đài truyền thanh huyện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN mỗi tuần phát sóng 02 tin, bài; BHXH xây dựng quy chế phối hợp Hội, đoàn thể huyện tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT với nhân của các xã, thị trấn được 69 cuộc với 30479 lượt người tham dự; lắp đặt 42 bản pano tuyên truyền cố định về BHXH, BHYT và cấp phát trên  29.000 tờ gấp tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên…

Công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật. Thực hiện quy chế phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, BHXH phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện tốt chính sách sách in cấp thẻ BHYT cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo và hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc… Đồng thời, tham gia phối hợp với phòng thực hiện kiểm tra Doanh nghiệp trên địa bàn huyện về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ và quyền lợi của người lao động. Năm 2018 kiểm tra 8 cuộc (03 đơn vị SDLĐ và 05 đại lý thu BHYT hộ gia đình) qua đó nhằm chấn chỉnh những hạn chế mà đơn vị và Đại lý chưa làm tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động và nhân dân.

Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những dấu hiệu của việc thực hiện chế độ không đúng, thiếu chính xác, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết đúng các chính sách cho người lao động; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội./.