Làm việc với Sở Tư pháp Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(09:03 | 08/08/2019)

Sáng ngày 07/8/2019 UBND huyện An Biên làm việc với Sở Tư pháp Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tập trung các lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, xây dựng, an ninh trật tự, các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đoàn công tác do bà Lư Thị Trang Đài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn.

xlvphc.JPG

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện đã phát hiện 1.553 vụ vi phạm, số vụ bị xử phạt là 1.553

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được triển khai, tuyên truyền, phổ biến ở đơn vị được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ. Các cấp uỷ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  cấp huyện và Ban phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở xã, thị trấn, quan tâm phát triển hệ thống tổ chức hoà giải ở cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp. Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú phù hợp với nội dung và đối tượng, như: tuyên truyên phô biến qua hội nghị, qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyên trên các trang thông tin điện tử; các chuyên mục trên đài Phát thanh, các pano, áp phích, hội thi tìm hiểu pháp luật hoặc thông qua các buối sinh hoạt công đồng..v.v. thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong năm 2019 đã tuyên truyền được 2.255 cuộc với 29.045 lượt người dự.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính với thành phần được tập huấn là các chức danh có thẩm quyền xử phạt và các cán bộ, công chức thực hiện công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính. Thường xuyên tham khảo hướng dẫn nghiệp vụ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc bằng văn bản hoặc tư vấn trực tiếp về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính của các sở, ngành tỉnh nhất là đối với những vụ việc phức tạp. Thường xuyên cử cán bộ, công chức đi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật./.