Quyết định công bố dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn Thị Trấn Thứ Ba, huyện An Biên
(16:59 | 11/07/2019)

Ngày 11/7/2019 Chủ tịch UBND huyện An Biên Trần Hoàng Mẫm đã ký Quyết định số 3236/QĐ-UBND công bố dịch bệnh Dịch tả heo (lợn) Châu Phi trên địa bàn Thị Trấn Thứ Ba, huyện An Biên.

320001.jpg 

2320001.jpg

3320001.jpg