An Biên: Tổ chức lễ mít tinh Ngày Dân số thế giới 11/7 gắn với chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019
(09:07 | 11/07/2019)

Sáng ngày 11/7/2019 huyện An Biên phối hợp với Sở Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7 với chủ đề "Không lựa chọn giới tính khi sinh" gắn với ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019.

 d41c21771bb2ffeca6a3.jpg

Ngày dân số thế giới 11/7 được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế để hoàn thành mục tiêu về Dân số và Phát triển.

Thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong 6 tháng đầu năm, huyện đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thay đổi hành vi bằng nhiều loại hình, mô hình phù hợp với tâm lý, phong tục, tập quán của từng đối tượng ở từng địa phương tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi của người dân trong việc thực hiện chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.

Bên cạnh đó, kết hợp với các ban ngành tuyên truyền, vận động, tư vấn đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chấp nhận quy mô "Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con"./.