Hộ nghị tổng kết "Năm Dân vận chính quyền"
(16:00 | 14/05/2019)

        Sáng ngày 14/5/2019 huyện An Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận, Huyện ủy với UBND huyện năm 2018 "Năm Dân vận chính quyền".

            7c734e41717a9424cd6b.jpg

         Công tác dân vận chính quyền năm 2018 tiếp tục đạt được nhiều kết quả khá trên các lĩnh vực; nhận thức của các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức được nâng lên, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, đáp ứng được yêu cầu đề ra; việc phối hợp cụ thể hóa tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy về công tác dân vận kịp thời. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội quần chúng với các cơ quan về công tác dân vận tiếp tục được thực hiện tốt, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức trong điều hành và quản lý của chính quyền các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn, hội viên và nhân dân; củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đầu năm, UBND huyện tổ chức tổng kết, phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị; UBND xã, thị trấn. Ban hành các kế hoạch phát động từng đợt thi đua với các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ được giao; …. Qua tổ chức các phong trào thi đua đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, động viên nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) tích cực tham gia hưởng ứng với nhiều hình thức tổ chức đa dạng và phong phú. Trong năm 2018 trong toàn huyện có 345 tập thể, cá nhân đăng ký mô hình “Dân vận khéo” (trong đó 315 tập thể, 27 cá nhân); cấp cơ sở công nhận 303 tập thể, 24 cá nhân trên tất cả các lĩnh vực.

          - Thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của CB,CC,VC, đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả tích cực. Một số phong trào cụ thể như:

          + Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo và công tác xã hội từ thiện”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng” và xây dựng các mô hình: “Tổ hợp tác”, “5 không, 3 sạch”, “Hũ gạo tình thương”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy cán bộ, chiến sỹ công an”…

          Công tác tiếp dân và giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân được các ngành, các cấp quan tâm và giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổng số thuộc thẩm quyền là 77 vụ việc, đưa ra hòa giải 72/77 đạt 93,5%,

          Thực hiện tốt việc công khai, niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Theo đó, cấp huyện đã niêm yết công khai được 39 lĩnh vực với 261 TTHC, đạt 100%; cấp xã đã công khai, niêm yết được khoảng 28 lĩnh vực, với khoảng 108 TTHC tùy theo xã.

Hiện đại hóa nền hành chính: Huyện tập trung thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; phát huy các ứng dụng phần mềm quản lý, hệ thống kết nối mạng nội bộ, Internet diện rộng để kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi công việc trong cơ quan, đơn vị; trang Thông tin điện tử huyện được duy trì và hoạt động hiệu quả./.