Hội điển hình tiên tiến Hội Nông dân huyện An Biên
(07:56 | 13/05/2015)

 Ngày 12/5, huyện An Biên tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân huyện Lần thứ II giai đoạn 2010 - 2015.

 

Năm 5 qua được sự quan tâm chỉ đạo của cấp tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Hội Nông dân huyện An Biên đã đạt được nhiều thành tích thiết thực. Đã triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cơ sở (Chỉ thị số 34-CT/TW, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP...). 

Xây dựng và thực hiện các phong trào do cấp trên phát động như: nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới; Phong trào Nông dân thi đua đảm bảo quốc phòng, an ninh; Phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội; Dân Vận khéo...

Công tác thi đua khen thưởng đã đạt được những thành tích quan trọng Trung ương Hội nông dân tặng 36 Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân"; 05 tập thể và 02 cá nhân được tặng bằng khen. UBND tỉnh tặng 16 Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội Nông dân tặng 25 bằng ...