Quy định giá bán điện mới
(21:01 | 02/06/2014)

 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4887/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, áp dụng từ 1/6/2014.

 Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.508,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Quyết định này quy định giá bán điện cho 8 nhóm đối tượng khách hàng gồm: giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, khối hành chính sự nghiệp, kinh doanh, sinh hoạt; giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt; các khu công nghiệp.

Cụ thể, Bộ Công Thương quyết định giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 6 bậc với mức giá tăng dần.

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50

1.388 đồng/kWh

Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100

1.433

Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200

1.660

Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300

2.082

Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400

2.324

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.399


Bên cạnh đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước là 1.992 đồng/kWh.

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất cũng được điều chỉnh với mức thấp nhất là 785 đồng/kWh và cao nhất là 2.429 đồng/kWh.

Bộ Công Thương cũng quyết định giá bán lẻ điện cho bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông với cấp điện áp từ 6kV trở lên là 1.358 đồng/kWh; cấp điện áp dưới 6kV là 1.448 đồng/kWh.

Ngoài ra, giá bán lẻ điện cho kinh doanh được điều chỉnh giảm so với trước đây như sau: cấp điện áp từ 22 kV trở lên trong giờ bình thường là 2.007 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.132 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.470 đồng/kWh; cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV trong giờ bình thường là 2.158 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.283 đồng/KWh, giờ cao điểm 3.591 đồng/KWh; cấp điện áp dưới 6 kV trong giờ bình thường là 2.188 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.343 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.742 đồng/kWh…
  

Giá bán điện được quy định theo thời gian sử dụng điện trong ngày như sau:

Giờ bình thường gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 4 giờ 00 đến 9 giờ 30, từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00, từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 và ngày Chủ nhật từ 4 giờ 00 đến 22 giờ 00.

Giờ cao điểm gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30, từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00.

Giờ thấp điểm tất cả các ngày trong tuần từ 22 giờ 00 đến 4 giờ 00 sáng ngày hôm sau.

Theo chinhphu.vn