Về việc thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại Trường mầm non xã Đông Yên, thuộc phòng GD&ĐT huyện An Biên
(08:35 | 05/03/2024)