V/v hủy kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
(14:52 | 30/01/2024)