Đoàn Kiểm tra, giám sát của thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị (BĐD HĐQT) Ngân hàng CSXH tỉnh Kiên Giang về Kiểm tra, giám sát đối với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện An Biên
(09:53 | 26/07/2023)

Sáng ngày 21/7/2023, Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kiên Giang – thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Kiên Giang- Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đã đến thăm và làm việc trực tiếp 10 hộ vay vốn tại ấp Lô 15, xã Hưng Yên, huyện An Biên có dư nợ vay các chương trình tín dụng như Cho vay Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ mới thoát nghèo, Học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: Để đánh giá tình hình hộ vay sử dụng vốn vay. Qua đối chiếu, các hộ vay vốn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy được tốt hiệu quả của vốn vay, nộp lãi và gửi tiết kiệm đều hàng tháng, trả nợ gốc định kỳ đến thời điểm kiểm tra đúng hạn theo Hợp đồng tín dụng. Sau đó Đoàn kiểm tra giám sát làm việc với UBND xã Hưng Yên về tình hình quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; Trưởng đoàn kiểm tra giám sát đánh giá cao việc quản lý nguồn vốn chính sách xã hội tại xã với dư nợ 34.849 triệu đồng, nợ quá hạn 79 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,23%/tổng dư nợ, chất lượng tín dụng xã đạt loại tốt 96,52 điểm, tổ xếp loại tốt,khá chiếm 96,42%.

Buổi chiều cùng ngày, tại phòng họp UBND huyện An Biên, Đoàn kiểm tra giám sát tiếp tục làm việc với Ông Trần Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và các thành viên BĐD HĐQT huyện An Biên.
Tại buổi làm việc, các thành viên đã nghe báo cáo hoạt động của Ban đại diện HĐQT và Phòng giao dịch NHCS huyện An Biên năm 2022 và đến 30/6/2023, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đến cuối năm 2023. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện An Biên đã tập trung giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đảm bảo nguồn lực Nhà nước được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo trên cơ sở các chủ trương, chính sách mới của HĐQT, của NHCSXH Trung ương, của Ban đại diện HĐQT tỉnh về nâng cao chất lượng đầu tư tín dụng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động của PGD NHCS huyện An Biên đạt được nhiều kết quả cơ bản như: Tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND, BĐD HĐQT huyện để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;  Hoạt động NHCSXH đảm bảo an toàn, chất lượng tín dụng được duy trì tốt, dư nợ tăng trưởng + 9,16%, hoàn thành 88,96% kế hoạch được giao năm 2023, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác; Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể vào tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được đầu tư có hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn thoát nghèo bền vững, năm 2022 tạo điều kiện cho 5.502 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn làm ăn, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. 06 tháng dầu năm 2023, đã giúp vốn cho 805 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn; 842 hộ vay vốn xây mới và sửa chữa 1.684 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 128 lao động vay vốn giải quyết việc làm; 20 hộ vay chương trình HSSV; 04 hộ vay xuất khẩu lao động; Cho vay nhà ở xã hội - NĐ 100/2015 cho 03 hộ.
Tại buổi làm việc, các thành viên đã thảo luận, trao đổi và thống nhất với các đánh giá được nêu trong báo cáo kết quả hoạt động Ban đại diện HĐQT năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ đến cuối năm 2023. Đặc biệt, Đoàn công tác đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới như: Lãi tồn còn cao; chất lượng tín dụng vài nơi chưa ổn định; chậm kiện toàn đối với các tổ hoạt động trung bình, yếu kém. 
Kết luận phiên họp, Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Kiên Giang – thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Kiên Giang đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Đại diện HĐQT và Phòng giao dịch NHCSXH huyện là 01 điểm sáng về đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn nhất là ở các xã, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân./.