Họp thành viên UBND tỉnh tháng 4/2023
(09:41 | 18/05/2023)

Ngày 27/4/2023, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 4 năm 2023 về công tác chỉ đạọ, điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì cuộc họp.
Qua báo cáo và ý kiến phát biểu, đã thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 của tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển khá tốt. Trong đó nổi bật: Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục tăng mạnh; Chủ động làm việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, địa phương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế; Triển khai kịp thời các Công điện, Chỉ thị của Chính phủ; tham mưu Tỉnh ủy ban hành các Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của TW. Ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đôn đốc tiến độ thực hiện 05 đề án thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW; ... Các chỉ số của tỉnh trong năm 2022 được cải thiện, tăng điểm, tăng hạng: Chỉ số PCI đạt 62,24 điểm, đứng thứ 56/63, tăng 2,51 điểm và tăng 04 bậc. Chỉ số CCHC đạt 84,31 điểm, xếp thứ 41/63, tăng 4,34 điểm và tăng 22 bậc; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS) đạt 81,10%, xếp thứ 24/63, tăng 34 bậc. Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công (PAPI) đạt 40,04 điểm, xếp thứ 53/63, tăng 0,52 điểm và tăng 4 bậc. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, dịch Covid-19 được kiểm soát, chủ động các biện pháp phòng/chống trước tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng tăng. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội giữ vững./.