Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/2023
(08:27 | 02/02/2023)

Sáng ngày 01/02/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì họp trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 01/02/2023. Tại điểm huyện An Biên cùng tham dự có ông Tô Thanh Đoàn, PCT UBND huyện, ông Trần Thanh Điền PCT UBND huyện và các ngành chuyên môn của cấp huyện cùng tham dự.
Tại cuộc họp các đại biểu nghe thông qua báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023: UBND tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” gắn với “thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp Tết Nguyên đán”, bảo đảm mọi người dân “vui Xuân, đón Tết”, an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc phân công trực và báo cáo tình hình Tết.

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, UBND tỉnh đã tham gia cùng Đoàn công tác Tỉnh ủy đến thăm một số công trình trọng điểm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm 2023, trọng tâm là hoàn thành phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước, các Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình Mục tiêu quốc gia; quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy.
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng đầu năm 2023 có nhiều tín hiệu lạc quan, kinh tế khởi sắc, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Thu ngân sách, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Sản lượng lúa vụ Mùa; phòng chống hạn mặn và điều tiết nguồn nước đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và phục vụ cho sản xuất; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản được kiểm soát chặt chẽ; kết thúc kế hoạch đầu tư công năm 2022, nhiều đơn vị hoàn thành chỉ tiêu giải ngân. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng năm mới; thực hiện tốt phòng, chống các loại dịch bệnh,...
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm nhằm tạo không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tổ chức làm việc nghiêm túc ngay sau kỳ nghỉ Tết, tuyệt đối không lơ là./.