Hỗ Trợ Vay Vốn Giải Quyết Việc Làm, Khởi Nghiệp Phát Triển Kinh Tế Cho Cho Đoàn Viên, Thanh Niên Năm 2022
(08:02 | 27/10/2022)

Xác định phong trào thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xã Đoàn Nam Yên, huyện An Biên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế, lập nghiệp. Qua các hoạt động của Đoàn, Hội, nhiều hội viên, thanh niên tại địa phương đã mạnh dạn tìm tòi, khởi nghiệp phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó từng bước khẳng định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phong trào phát triển KT-XH, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Rà soát nhu cầu vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mỡ rộng việc làm ngay từ đầu năm, xã Đoàn Nam Yên biết được thanh niên Ngô Bích Liên - Ấp 2 Biển– xã Nam Yên cần nguồn vốn để cải tạo vuông và mua con giống nhưng kinh tế khó khăn. Do đó xã Đoàn đã tham mưu, phối hợp hỗ trợ thanh niên vay vốn. Ngày 18/10/2022 xã Đoàn đã hỗ trợ thanh niên vay vốn 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) từ Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang với mô hình "Cải tạo vuông và Nuôi tôm" (diện tích 20.000m2, số lượng 22.000 con).
Với số vốn vay thanh niên sẽ cải tạo vuông và mua con giống. Hoạt động cũng nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần và cũng nhằm hỗ trợ một phần nào cho thanh niên khởi nghiệp phát triển thêm mô hình hiện tại của mình, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn./.