Một số điểm nổi bật của Thông tư 15/2022/TT-BCA
(14:38 | 20/05/2022)

Thông tư 15/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 43/2017/tt-bca ngày 20 tháng 10 năm 2017 của bộ trưởng bộ công an quy định về trình tự cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; thông tư số 45/2017/tt-bca ngày 20 tháng 10 năm 2017 của bộ trưởng bộ công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu; thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 của bộ trưởng bộ công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của bộ trưởng bộ công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông; thông tư số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của bộ trưởng bộ công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát đường thủy; thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2021 của bộ trưởng bộ công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan và có hiệu lực từ ngày 21/5/2022 có một số điểm nổi bật cụ thể như sau:
Theo đó, sửa đổi quy định về cơ quan đăng ký xe tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA như sau:
Công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình;
Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.
Điều kiện, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của Công an cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA.
Cụ thể, trong ba năm liền kề gần nhất, địa phương có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm, thì công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe gắn máy./.