TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

UBND huyện

Xem với cỡ chữAA

Một số điểm nổi bật Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã…

(15:14 | 19/06/2019)

 1. Về điểm cộng ưu tiên trong tuyển công chức cấp xã

Thay vì cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm thi thì theo quy định mới, điểm ưu tiên sẽ được cộng vào điểm thi vòng 2 (do theo quy định mới thì việc thi tuyển công chức cấp xã sẽ phân thành 2 vòng). Ví dụ:
- Hiện hành: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
- Từ ngày 25/6/2019: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Về nội dung, hình thức thi tuyển công chức
- Hiện hành:  Thi viết môn kiến thức chung  và môn chuyên ngành
- Từ ngày 25/6/2019: Thi trắc nghiệm môn kiến thức chung (vòng 1), thi phỏng vấn hoặc thi viết môn chuyên ngành (vòng 2).
3. Về thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
- Hiện hành:  UBND cấp huyện phải đăng trên 03 số báo liên tiếp của cấp tỉnh về thông tin tuyển dụng.
- Từ ngày 25/6/2019: Bỏ quy định này.
4. Các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng
Quy định rõ từ ngày 25/6/2019, có thể tuyển thẳng đối với:
+ Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;
+ Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng BHXH bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.
5. Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã
- Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 23 người (giảm 02 người so với quy định hiện hành tại Nghị định 92);
- Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 21 người (giảm 02 người);
- Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 19 người (giảm 02 người).
6. Về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
- Cấp xã loại 1: Tối đa không quá 14 người (giảm 08 người);
- Cấp xã loại 2: Tối đa không quá 12 người (giảm 08 người);
- Cấp xã loại 3: Tối đa không quá 10 người (giảm 09 người).
7. Về xếp lương cán bộ cấp xã
Từ ngày 25/6/2019, Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm (thay vì 90% như hiện hành).
Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.
8. Về phụ cấp kiêm nhiệm chức danh với công chức cấp xã
Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì:
Phụ cấp kiêm nhiệm =   50% mức lương (bậc 1)  +  Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm.
(Hiện hành, mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)).
9. Về chế độ BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
- Hiện hành: Đóng BHYT, Không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.
- Từ 25/6/2019: Đóng BHYT, thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.
10. Về phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
- Quy định hiện hành (đã bao gồm cả BHYT):
+ Cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung;
+ Cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung;
+ Cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 tháng lương tối thiểu chung.
- Quy định từ ngày 25/6/2019 (đã bao gồm BHYT, BHXH):
+  Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;
+  Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;
+  Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở.
11. Về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
Bổ sung quy định:
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ NSNN và chỉ áp dụng đối với : Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận./.