TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Dân vận chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai Kế hoạch Tổng kết hoạt động của ấp, khu phố, Tổ nhân dân tự quản

(11:05 | 03/08/2019)

Sáng ngày 02/8/2019 huyện An Biên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Tổng kết hoạt động của ấp, khu phố, Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2017-2019) và bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2019-2024); Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ (2019-2021)

Chỉ đạo cho ấp, khu phố và Tổ nhân dân tự quản (Tổ NDTQ) tổ chức tổng kết, đánh giá những ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Phải tổ chức hội nghị toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong ấp, khu phố và Tổ NDTQ để đóng góp ý kiến. Việc tổng kết nhiệm kỳ phải tiến hành xong trước khi tổ chức bầu cử nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở kết quả tổng kết nhiệm kỳ song song với việc xem xét, đánh giá chất lượng cán bộ ấp, khu phố và Tổ NDTQ; đồng thời giới thiệu, lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu vào chức danh Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2019-2024) và Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ NDTQ nhiệm kỳ (2019-2021) đúng quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN cùng cấp xây dựng Kế hoạch của cấp mình, chỉ đạo ấp, khu phố tiến hành xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2017-2019) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ (2019-2024).

Việc xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ (2017-2019) của ấp, khu phố phải được đánh giá đúng thực chất những ưu điểm tiến bộ, hạn chế tồn tại của nhiệm kỳ qua, đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phẩm chất đạo đức của cán bộ ấp, khu phố.

Việc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2019-2024) và Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ NDTQ nhiệm kỳ (2019-2021) phải thực sự dân chủ, khách quan, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và đúng thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện.

06 giờ ngày 15/9/2019 (ngày Chủ nhật) tất cả các xã, thị trấn đồng loạt khai mạc bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ (2019-2024) và kết thúc bỏ phiếu lúc 17 giờ cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu cuộc bỏ phiếu sớm hơn và kết thúc muộn hơn giờ quy định, nhưng không được bắt đầu trước 05 giờ sáng và kết thúc quá 18 giờ cùng ngày. Khu vực nào đã có một trăm phần trăm số cử tri trong danh sách đi bầu thì Tổ bầu cử đó có thể kết thúc cuộc bỏ phiếu sớm hơn./.