Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đường dây nóng

Công văn chỉ đạo khẩn cấp, quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(10:06 | 05/06/2019)

 1.1.jpg

2.1.jpg

3.1.jpg

4.1.jpg

5.1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   231 UBND-KTTH_0001.signed.pdf