TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến tổng kết đầu tư công năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

(08:48 | 02/03/2021)

Sáng ngày 01/3/2021 ông Tô Thanh Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện An Biên đã cùng các ngành dự Hội nghị trực tuyến tổng kết đầu tư công năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Công tác triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Một số Sở, ban, ngành và địa phương đã quán triệt và triển khai đến từng Cấp ủy, cơ sở đảng; vai trò của người đứng đầu đã được thể hiện, có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực UBND các cấp và các đồng chí trong Ban Giám đốc; một số tồn tại, hạn chế từng bước đã được khắc phục; các chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án (BQL dự án) thực hiện cam kết giải ngân vốn theo từng tháng, quý, xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án để theo dõi chỉ đạo.
Công tác lựa chọn nhà thầu đã được quan tâm, chấn chỉnh, đảm bảo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, nhiều kiến nghị của nhà thầu được chủ đầu tư xem xét, xử lý đúng quy trình và quy định. Thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang. Số lượng gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh là 439 gói thầu, trong đó lựa chọn nhà thầu qua mạng 315/439 gói thầu đạt 71,75% (kế hoạch là 60%).
Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường. Trong năm đã tổ chức thanh tra 03 đơn vị (UBND các huyện Giồng Riềng, Kiên Hải, Gò Quao) theo kế hoạch; 01 cuộc thanh tra đột xuất về lĩnh vực đấu thầu; 01 cuộc kiểm tra công tác hậu kiểm theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và 02 cuộc kiểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh với 30 công trình. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện đầu tư công. Các chủ đầu tư, BQL dự án tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được giao kế hoạch vốn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp; nhiều dự án bố trí mới được tổ chức đấu thầu đúng kế hoạch, tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc qua đó một số đơn vị có kết quả thực hiện kế hoạch đạt khá tốt, bám sát chỉ tiêu giải ngân được UBND tỉnh giao.
Công tác quyết toán dự án hoàn thành được các chủ đầu tư, BQL dự án và nhà thầu quan tâm, có nhiều chuyển biến so với năm 2019. Trong năm có 1.991 dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán, tăng so cùng kỳ là 463 dự án, tỷ lệ tăng 30,3% (1.991/1.528 dự án). 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ thêm kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện, các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong năm 2021. Tiếp tục phân bổ chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các đơn vị, các chủ đầu tư quản lý, tổ chức thực hiện theo các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành. Nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn quản lý đầu tư; tăng cường quản lý vốn đầu tư; tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng theo quy định. Chú trọng giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm của các bên trong qá trình tham gia hoạt động đầu tư xây dựng./.