TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đầu tư công 06 tháng năm 2020.

(08:20 | 12/06/2020)

Sáng ngày 11/6/2020 UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đầu tư công 06 tháng năm 2020 do ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trì. Ông Nguyễn Việt Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại điểm cầu An Biên cùng các ngành chức năng cấp huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 công tác đầu tư công đạt được một số thuận lợi như kế hoạch vốn được giao trong tháng 12/2019 tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị được giao kế hoạch vốn chủ động thực hiện. Đồng thời UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh, trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Công tác chỉ đạo điều hành của một số Sở, ban ngành, địa phương và chủ đầu tư có chuyển biến tích cực, quan tâm chỉ đạo; đã tập trung tổ chức đấu thầu triển khai thi công các công trình mới; quản lý chất lượng công trình được nâng lên.

Kịp thời bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được giao. Trong quý I/2020, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở, ban ngành và địa phương với tổng kế hoạch vốn là 542.991 triệu đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn giữa các sở, ban ngành và địa phương với tổng kế hoạch vốn là 241.960 triệu đồng.

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bằng nhiều giải pháp như thành lập Đoàn công tác liên ngành nhằm kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân kế hoạch vốn.

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với các Sở, ban ngành và địa phương, từ đó có ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị. Ngoài ra UBND tỉnh thường xuyên cho ý kiến xử lý các vấn đề phát sinh của các Sở, ban ngành, địa phương và các chủ đầu tư trong các cuộc họp thường kỳ hàng tháng tại UBND tỉnh. Công tác thanh kiểm tra, giám sát được tăng cường qua đó đã phát hiện chấn chỉnh nhiều sai phạm./.

Nhật Tiến