TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

(08:41 | 19/02/2020)

08 giờ 00, ngày 18/02/2020 UBND tỉnh Kiên Giang Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đầu tư công năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại điểm cầu huyện An Biên ông Nguyễn Việt Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cùng với các ngành chức năng cấp huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tham dự.

 569f683571bf89e1d0ae.jpg

Năm 2019 được sự quan tâm tăng cường công tác phối hợp trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Nhất là HĐND tỉnh trong năm đã tổ chức thêm 03 kỳ họp bất thường (ngoài 02 kỳ họp lệ) để giải quyết những nội dung cần thiết nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời bổ sung các dự án cấp bách, trọng điểm nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của nguồn vốn trung hạn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng được sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, cũng như kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn để địa phương được thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành.

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành với nhiều giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và giải ngân vốn. Danh mục chi tiết kế hoạch đầu tư công được giao ngay từ đầu năm. Tổ chức sơ kết 06 tháng, 10 tháng và thường xuyên làm việc trực tiếp với các Sở, ban ngành và địa phương, các chủ đầu tư dự án có tỷ lệ giải ngân vốn thấp, các công trình/dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh thường xuyên cho ý kiến xử lý các vấn đề phát sinh của các Sở, ban ngành và địa phương trong các cuộc họp thường kỳ hàng tháng tại UBND tỉnh.

Ngay từ đầu năm UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh; công tác điều hành của một số Sở, ban ngành, địa phương và chủ đầu tư có chuyển biến tích cực, quan tâm chỉ đạo; đã tập trung tổ chức đấu thầu triển khai thi công các công trình mới; quản lý chất lượng công trình được nâng lên, qua đó một số đơn vị triển khai thực hiện giải ngân đạt tốt.