TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Dự án đầu tư

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị sơ kết đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019

(10:34 | 27/07/2019)

Sáng ngày 26/7/2019 UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 do ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại điểm cầu huyện An Biên do ông Nguyễn Việt Bình chủ trì cùng các ngành chuyên môn và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn tham dự.

 15b6cebbcd3829667029.jpg

Ngay từ khi có Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai. Ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, giao các Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án (BQLDA) thực hiện cam kết giải ngân vốn theo từng quý, xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án; thành lập Đoàn công tác liên ngành, đã tổ chức làm việc với 20 Sở, ban, ngành, huyện, thành phố có tỷ lệ giải ngân đạt thấp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện; chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc trực tiếp với 25 sở, ngành và địa phương rà soát tiến độ thực hiện, qua đó đã điều chỉnh vốn nội bộ 143 dự án, với kế hoạch vốn 216.003 triệu đồng. Điều chuyển kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn năm 2018 chưa giải ngân hết 1.358.751 triệu đồng sang năm 2019 tiếp tục thực hiện.

Công tác chỉ đạo điều hành một số Sở, ban, ngành có nhiều chuyển biến tích cực; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi được giao kế hoạch vốn; một số tồn tại, hạn chế đã được khắc phục, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp; nhiều dự án bố trí mới được tổ chức đấu thầu.

Công tác đấu thầu đã được quan tâm, chấn chỉnh, đảm bảo môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, nhiều kiến nghị của nhà thầu đã được Chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý đúng quy trình và quy định. Đến nay có 26 đơn vị đăng ký thực hiện đấu thầu qua mạng, đã thực hiện 121/235 gói thầu đạt 51,49% kế hoạch đăng ký thực hiện trong năm. Tổ chức thanh tra 02 đơn vị (thành phố Hà Tiên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và kiểm tra giám sát đánh giá đầu tư 02 đơn vị với 19 công trình do UBND huyện An Biên và Hòn Đất làm Chủ đầu tư. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện công tác đầu tư công./.